APF FU - GRÈCE - Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce

Le 18/6/2018

   
Universités du Monde à Nice
   
IFA


Congrès 2010 on Vimeo


Η εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ.Galerie Photos - 9e Congrès


Avertissement Juridique Important

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤOY ΣΥΚΓΓΠΕΕ (APFFU GRECE) ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η αρχική τοποθέτηση της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.E. Ελλάδος (ΣΥΚΓΓΠΕΕ) κ. Μαρίας Παππή στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
 

«Κύριε πρόεδρε, κύριε υπουργέ,  κύριοι βουλευτές, καλησπέρα σας.

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση  που απευθύνατε στον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας, τον οποίο εκπροσωπώ από την θέση της Γενικής Γραμματέως, να παραστούμε στην σημερινή συνεδρίαση που αφορά στην αναδιάρθρωση του Λυκείου  και να καταθέσουμε συνοπτικά τις προτάσεις μας στο αντικείμενο της 2ης ξένης γλώσσας (γαλλικής και γερμανικής) πέραν βεβαίως των επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων αναλυτικών υπομνημάτων, τα οποία απευθύνουμε από κοινού στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τους αδερφούς συλλόγους γαλλικής γλώσσας και σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών  Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. και τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της.

Είναι γνωστό πως η εκμάθηση τουλάχιστον δύο  ξένων γλωσσών συνιστά  μια από τις βασικότερες δεξιότητες που κάθε Ευρωπαίος πολίτης οφείλει να καλλιεργήσει, καθώς η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται πια παντού δεδομένη. Επομένως, η ικανότητα επικοινωνίας πλέον των δύο ξένων γλωσσών, συνδέεται με τη διαμόρφωση  πολλαπλών ευκαιριών για εκπαίδευση, απασχόληση και κινητικότητα. Εκτός από τα παραπάνω, διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλει στην εκ βαθέων κατανόηση και αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμών, προάγοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό προς τις άλλες γλώσσες και τους πολιτισμούς που τις συνοδεύουν. Ως εκ τούτου, η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΕ, ως το κλειδί για μια ενωμένη Ευρώπη, που αντλεί τον δυναμισμό της από την πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική διάστασή της.

 Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της καλείται κάτω από τις παρούσες ομολογουμένως δύσκολες οικονομικές συνθήκες  να διαδραματίσει και η ίδια το ρόλο που της αναλογεί, στην βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης των τριών κύριων εισηγμένων ξένων γλωσσών στην δική της δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ξεκινώντας από την κατώτερη βαθμίδα, την Πρωτοβάθμια έως και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Να επισημάνουμε εδώ από μέρους των φορέων μας, μια πρώτη θετική εκτίμηση που καταδεικνύει πως η σημερινή πολιτική ηγεσία διαθέτει την βούληση να προχωρήσει έμπρακτα και με την αρμόζουσα σοβαρότητα στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με  συγκεκριμένη αναφορά στις αλλαγές του  τρόπου ενδοσχολικής εξέτασης της ξένης γλώσσας στα γυμνάσια και  το πιο καίριο σημείο, που είναι, η σύνδεση των διδασκόμενων ξένων γλωσσών με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, που αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα των φορέων μας επί σειράς ετών.

Σε αυτό το σημείο και σε συνάρτηση με το ΚΠΓ, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο σπουδών μεταξύ των τριών βαθμίδων και να  διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της υποχρεωτικά επιλεγόμενης ξένης γλώσσας, από τους μαθητές και τις μαθήτριες από την προηγούμενη στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης δηλ.  από το δημοτικό, στο γυμνάσιο και κατόπιν στο Λύκειο, αν θέλουμε να έχουμε μια στέρεα και επιτυχή εκμάθηση της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας με μετρήσιμα αποτελέσματα του επιπέδου γλωσσομάθειας, γεγονός που θα ανακουφίσει την ελληνική οικογένεια από την οικονομική αφαίμαξη που υφίσταται από τα ιδιωτικά κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και τα υπέρογκα εξέταστρα των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης.

Στη συνέχεια,

 Θα αναφέρω συνοπτικά, τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων μας για το Λύκειο, καθώς  θα έχετε στην διάθεση  σας σύντομα το σχετικό αναλυτικό και αιτιολογημένο Υπόμνημα των προτάσεών  μας , το οποίο και θα καταθέσουμε στην Επιτροπή σας.

Προτείνουμε λοιπόν :

Ø  Τη συνέχιση της υποχρεωτικής διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας (γαλλικής, γερμανικής) και στις τρεις τάξεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα πλαίσια του πολυδιάστατου χαρακτήρα της παρεχόμενης γνώσης. 

 

Ø  Τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας ως μάθημα ορολογίας/ειδικότητας  στις νέες δομές των Επαγγελματικών Λυκείων.

 

Ø  Τη σύνδεση με διαβαθμισμένη πιστοποίηση (Κ.Π.Γ.) με την ολοκλήρωση  της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην  Α΄ Λυκείου σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα γλωσσομάθειας που το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει , ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να φτάσουν στο επίπεδο Β1-Β2 στην Γ΄ Λυκείου με ταυτόχρονη εξασφάλιση των προϋποθέσεων από την διδασκαλία της γλώσσας στις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

 

Ø  Τη θέσπιση ολιγομελών τμημάτων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας  και τη δημιουργία επιπέδων, τα οποία θα συνεισφέρουν, αφενός σε μια αποτελεσματικότερη εκμάθηση και αφετέρου στην επιτυχή  απόκτηση πιστοποίησης.

 

Ø  Την εισαγωγή  της 2ης ξένης γλώσσας σε όλες τις πιθανές ενισχυτικές δομές, καθώς και στην εμβάθυνση των επιστημονικών αντικειμένων στη Β' τάξη του  Λυκείου, όπως και στην προετοιμασία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Γ ' τάξη του Λυκείου.

 

 

Ø  Τέλος, την ισχυροποίηση του Απολυτηρίου μέσω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας  σε 6ώρες/εβδομάδα,  από τη Β Λυκείου , κατά τα διεθνή πρότυπα.

 

Σε αυτό το σημείο, θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Θα ακολουθήσει, όπως προείπα, ένα αναλυτικό και από κοινού υπόμνημα των επιστημονικών φορέων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

 Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!»
 
(Για να δείτε βιντεοσκοπημένη τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων πατήστε εδώ. Η ως άνω τοποθέτηση βρίσκεται στο διάστημα από 1:51:22 έως 1:57:29)


© 2000-2018 Association des Professeurs de Français FU
Mise à jour : le 18 Ιούνιος 2018
Design et réalisation du site : Antoine Voutsinos Ajouts, Améliorations, Entretien du site : IOlabs