APF FU - GRÈCE - Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce

Le 13/12/2018

   
Universités du Monde à Nice
   
IFA


Congrès 2010 on Vimeo


Η εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ.Galerie Photos - 9e Congrès


Avertissement Juridique Important

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΠΕ05 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών προκηρύσσει θέσεις του Π.Δ. 407/80  στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα σπουδών:

A1. Τομέας: Θεωρητικών Επιστημών (Θέσεις & Εξάμηνο).
1. Μία (1) θέση Π.Δ. 407/80 στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα με πλήρη απασχόληση και με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία», για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι Πτυχίου στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή με εξαιρετική τεχνική εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσα με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική ορολογία.
 
Β. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.
Για την επιλογή, εκλογή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων εφαρμόζονται οι κείμενες σχετικές διατάξεις των Πανεπιστημίων.
Γ. Για την επιλογή των Αξιωματικών εν ενεργεία απαιτούνται:
α.. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΑΣΕΙ ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξκων Σωμάτων
β. Το βαθμό του Ταγματάρχη τουλάχιστον ή αντίστοιχου των άλλων κλάδων των ΕΔ.
γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μονοετούς διάρκειας, τουλάχιστον ή διδακτορικού τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής. Για την επιλογή κατόχου μεταπτυχιακού συνεκτιμάται ιδιαίτερα η κατοχή διετούς εκπαιδευτικής πείρας σε ΑΣΕΙ ή Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών – Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών, εσωτερικού ή εξωτερικού ή διετής πείρα σε ερευνητικά κέντρα ΕΔ εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ. Μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά τα ανωτέρω να έχουν, τουλάχιστον, τριετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ΑΣΕΙ ή Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Στρατηγικών-Τακτικών και Επιτελικών Σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού ή τουλάχιστον δέκα (10) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια ή να συνδυάζουν τα ανωτέρω προσόντα.
Δ. Ελάχιστα, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
α. Αίτηση του υποψηφίου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται από τη Σχολή, στην οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνονται υπεύθυνα οι πραγματικά διαθέσιμες ώρες και ημέρες της εβδομάδας για διδασκαλία στη Σχολή.
β. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα του επιστημονικού έργου του υποψηφίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών του εξωτερικού, θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
δ. Ευδόκιμη διδακτική, ερευνητική προϋπηρεσία, αρμοδίως τεκμηριωμένη, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου μαθήματος, σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ,
ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε επιστημονικά έντυπα με κριτές),
στ. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο θα κατατεθεί εφόσον επιλεγεί ο υποψήφιος. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.
ΣΤ. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι 24/09 /2011, στη Γραμματεία της Κοσμητείας και στη διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
Κοσμητεία,
Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου,
Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902,
Ζ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών (Σ.Σ.Ε.), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217, email:
hamarakij@sse.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr


© 2000-2018 Association des Professeurs de Français FU
Mise à jour : le 13 Δεκέμβριος 2018
Design et réalisation du site : Antoine Voutsinos Ajouts, Améliorations, Entretien du site : IOlabs