Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

O Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε το 1975,
ξεδιπλώνει τις δράσεις του στους τομείς της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού.

O APF-FU αποτελεί στην Ελλάδα το αντίστοιχο ισότιμο σωματείο του νόμου 1901 στη Γαλλία.
Υπάγεται στον νόμο του ελληνικού κράτους της 28ης Ιουνίου 1914 και στις μετέπειτα τροποποιήσεις των διαταγμάτων και των νόμων.

Ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, το καταστατικό του εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το Πρωτοδικείο το 1976.
Έκτοτε γνώρισε τροποποιήσεις κυρίως της επίσημης ονομασίας του.
Αναγνωρίστηκε επίσημα ως νομικό πρόσωπο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 2430/ 24-07-1976 και έλαβε αριθμό μητρώου 6289.

Το επιστημονικό περιοδικό Contact + είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό ενημέρωσης, ανάλυσης και έρευνας. Υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και την Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.