Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα « Reconsidérer la classe de FLE : Du présentiel au distanciel et vice-versa » 6 Μαρτίου 2021.

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας έχει τη χαρά και τη τιμή να περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της επιμορφωτικής του Ημερίδας τον κ. Nicolas Christodoulou, Directeur des examens et des certifications de l’Institut français de Grèce, ο οποίος θα παρουσιάσει εισήγηση με τίτλο « Présentation des diplômes DELF/DALF/SORBONNE (nouveaux formats) » και με ώρα διεξαγωγής 13:30-14:30.

Τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συντονίσουν η κα Συνιώρη Φρόσυ και η πρόεδρος του Συνδέσμου κα Πλιάκα Νάντια. Λόγω του χρονικού περιορισμού της εισήγησης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις ή να τεθούν ερωτήματα για τη νέα μορφή των θεμάτων, να τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα υπόψη του Δ.Σ (info@apf.gr) μέχρι τη Πέμπτη 4/03/2021, για να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος γνωστοποίησης τους στον εισηγητή.

Journée de formation numérique 6 mars 2021, sous l’égide du MHEC « Reconsidérer la classe de FLE : Du présentiel au distanciel et vice-versa »

Ateliers 1er Axe : « Pratiques actionnelles dans la classe de FLE »

1) « Exploitation didactique d’une séquence filmique » Abdellah EL BADI

2) « Compilation de musique francophone : Je crée mon propre album de A à Z ! » Maria MYRILLA

3) « Stimuler les interactions et la réflexion collective en classe de FLE :  Cadre théorique et démarche didactique » Anastasie VOUTYRA, Vassiliki BLETSOGIANNI

4) « Enseigner la culture à distance: Un scénario basé sur le numérique autour de la vie de Van Gogh » Athéna VARSAMIDOU, Lionel FRANCHET

5) « L’enseignement hybride à l’ère du Coronavirus » Imane CHAÏF

6) « Comment exploiter un conte à distance :  le loup et les sept chevreaux » Eftychia PITTA

7) « Théâtre et démocratie participative – pratique actionnelle en classe de FLE » Jan NOWAK

8) « Enseigner sans (s’)ennuyer : mission possible ! » Éléonora NIKOLAÉVA

AGIR ET ŒUVRER ENSEMBLE

L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire, créée en 1975, déploie son action dans les domaines de la promotion, du développement et de la diffusion de la langue ainsi que de la culture françaises. Le soutien des professeurs de français en Grèce est également une de ses missions primordiales

L’ASSOCIATION

À LA UNE

Journée de formation numérique 6 mars 2021, sous l’égide du MHEC – Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα 6 Μαρτίου 2021, υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ : Ανακοίνωση διοργάνωσης και Έναρξη εγγραφών

Journée de formation numérique 6 mars 2021, sous l’égide du MHEC – Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα 6 Μαρτίου 2021, υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ : Ανακοίνωση διοργάνωσης και Έναρξη εγγραφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PROGRAMME FINAL JOURNEE DE FORMATION NUMERIQUE 6 MARS 2021 ΑΙΓΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

Διαδικτυακή Ημερίδα «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»

Διαδικτυακή Ημερίδα «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»

Πρόσκληση στη διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»Λήψη Πρόγραμμα και περιλήψεις Ημερίδας «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και...

ACTUALITÉS

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται 23 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ήτοι 2 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 6 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]

{"type":"block","srcClientIds":["58cec78e-6607-4713-9492-ceebb7674224"],"srcRootClientId":""}Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δ’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, προσλαμβάνονται 46 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής, 8 στην Πρωτοβάθμια ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 38 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκ των οποίων...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], 28 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται προσλήψεις 38 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής, 13 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκ των οποίων 6 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 7 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, και 25 στη...

FORMATION

Bureaux de l'Association

Siège social et bureaux : 38-40, rue Zoodochou Pigis, 106 81 Athènes-Grèce,
Tél-Fax : +30 211 40 33 508
Couriel : info@apf.gr

Bureau à l' IFA

31, rue Sina 106 80 – Athènes, au 3e étage de l’IFA
Tél. : +30 210 33 98 737
Fax : +30 210 33 98 737
Couriel : info@apf.gr
Secrétariat : permanence le mercredi de 11h00 à 16h00