Δράσεις του Συνδέσμου - Δραστηριότητες - Προσεχείς Εκδηλώσεις, Εξετάσεις - Ανακοινώσεις - Θέματα - Νομοθεσία, Μη κατηγοριοποιημένο

Κατάθεση υπομνήματος στο Υπουργείο Παιδείας με τις θέσεις του APF-FU

Για να διαβάσετε το Υπόμνημα με τις θέσεις του APF που κατατέθηκε, στο πλαίσιο της συνάντησης με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, κάντε κλικ εδώ.