Δράσεις του Συνδέσμου - Δραστηριότητες - Προσεχείς Εκδηλώσεις

17ο Σεμινάριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα
Μόνο οι συμμετέχοντες που έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε πέντε και ένα εναλλακτικό (5+1) εργαστήρια ή ανακοινώσεις.
Οι συνάδελφοι που δηλώνουν πολλά σεμινάρια κινδυνεύουν να παρακολουθήσουν αυτά που δεν θα επιθυμούσαν περισσότερο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου