Σχετικά με τη συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου