Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας :

https://www.patrimoine-mediterraneen.com