Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις 58 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 58  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Στη διαδικασία τηρήθηκε απολύτως η σειρά κατάταξης των αιτούντων όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις – εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ), χωρίς καμία παρέμβαση.
Η απόσπαση εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 ανέρχεται στον αριθμό των 44. Συγκεκριμένα:
34 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 4 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις και 30 σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ)
8 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ)
2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις (για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ)
Σε όλα τα έγγραφα, τα ονόματα των αποσπώμενων συναδέλφων σημειώνονται με κίτρινο γέμισμα.