Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2017-2018