ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την αριθμ. πρωτ. 130032/Ε1/31-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α ́), των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α ́), του άρθρου 6 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α ́), του άρθρου 39 παρ.1 και 2 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τ.Α ́), των άρθρων 1, 4 και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α ́), του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/2-12-2016 τ.Α ́), την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/308Α/20548/1-8-2008 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/ 18-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ)-(ΦΕΚ 1411/2016 τ.Β ́) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζονται 7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 33 κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, 33 κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 21 κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, 4 κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 21 κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στις περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες, κατά περίπτωση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΕΠ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡ. Δ/ΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΠΑΑΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
1 ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145 77,43 Α-Ρέθυμνο 3910917283/02.08.2017 48442/02.08.2017
2 ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 146 77,42 Α-Ρέθυμνο 4425633116/02.08.2017 48444/02.08.2017
3 ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 147 77,4 Α-Ρέθυμνο 2869931035/02.08.2017 48445/02.08.2017
4 ΦΕΡΛΕ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 148 77,4 Α-Ηλεία 1147110767/01.08.2017 48137/01.08.2017
5 ΠΕΝΤΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 149 77,28 Α-Ηλεία 8751117471/01.08.2017 48139/01.08.2017
6 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150 77,26 Α-Λακωνία 1243212126/02.08.2017 48429/02.08.2017
7 ΜΠΕΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 151 77,18 Α-Λακωνία 1015354126/02.08.2017 48430/02.08.2017
8 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 152 77,15 Α-Γρεβενά 1056287387/02.08.2017 48640/02.08.2017
9 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 154 77,05 Α-Εβρος 1162349705/01.08.2017 48138/01.08.2017
10 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 76,99 Α-Δωδεκάνησα 4394118301/01.08.2017 48336/01.08.2017
11 ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 156 76,95 Α-Λακωνία 6140641120/02.08.2017 48431/02.08.2017
12 ΧΑΧΛΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 158 76,92 Α-Λακωνία 5841613476/02.08.2017 48432/02.08.2017
13 ΚΟΝΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159 76,83 Α-Ευρυτανία 1145217261/01.08.2017 48212/01.08.2017
14 ΤΣΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 161 76,81 Α-Ηλεία 3810310595/01.08.2017 48142/01.08.2017
15 ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΙΟΝΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛ 162 76,79 Α-Β ́ Λέσβου 1106210960/01.08.2017 48208/01.08.2017
16 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΥΛΟΣ 163 76,74 Α-Κέρκυρα 9311124368/02.08.2017 48573/02.08.2017
17 ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 164 76,74 Α-Λακωνία 1198612153/02.08.2017 48433/02.08.2017
18 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ- ΕΥΦΗΜΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 165 76,69 Α-Ηλεία 4291527413/01.08.2017 48143/01.08.2017
19 ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 166 76,67 Α-Ηλεία 1252914122/01.08.2017 48146/01.08.2017
20 ΚΟΤΣΙΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 168 76,67 Α-Ηλεία 3454629311/01.08.2017 48193/01.08.2017
21 ΔΗΜΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 169 76,61 Α-Δωδεκάνησα 1169197739/01.08.2017 48345/01.08.2017
22 ΔΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 170 76,57 Α-Α ́ Λέσβου 3107106455/01.08.2017 48092/01.08.2017
23 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 76,53 Α-Δωδεκάνησα 6750418611/01.08.2017 48347/01.08.2017

Τεύχος Γ’ 796/21.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5739

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΕΠ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡ. Δ/ΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΠΑΑΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
24 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 172 76,51 Α-Α ́ Λέσβου 5810481041/01.08.2017 48110/01.08.2017
25 ΣΠΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 174 76,44 Α-Α ́ Κεφαλλονιά 9735936169/01.08.2017 48141/01.08.2017
26 ΦΙΛΙΑ ΘΕΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 175 76,41 Α-Κέρκυρα 9145010323/02.08.2017 48580/02.08.2017
27 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 176 76,41 Α-Ηλεία 6070555334/01.08.2017 48194/01.08.2017
28 ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 178 76,39 Α-Α ́ Κεφαλλονιά 1166080718/01.08.2017 48240/01.08.2017
29 ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179 76,32 Α-Ηλεία 1153461218/01.08.2017 48195/01.08.2017
30 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 180 76,25 Α-Α ́ Λέσβου 2118398746/01.08.2017 48115/01.08.2017
31 ΤΑΞΕΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 181 76,22 Α-Α ́ Σάμου 1976603864/01.08.2017 48216/01.08.2017
32 ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 182 76,18 Α-Ζάκυνθος 7412497100/02.08.2017 48628/02.08.2017
33 ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 183 76,15 Α-Α ́ Κεφαλλονιά 7049105846/01.08.2017 48220/01.08.2017