Υπουργική Απόφαση συμπληρωματικών αποσπάσεων σχολικού έτους 2017-2018

Τα ονόματα των αποσπασμένων συναδέλφων ειδικότητας ΠΕ05 σημειώνονται με κίτρινο γέμισμα.