Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης Αποσπάσεων στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ

Τα ονόματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σημειώνονται με κίτρινο γέμισμα.