ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο ΥΠ.Π.Ε.Θ. αφού διαπίστωσε ότι οι οδηγίες της Υ.Α. της 28ης Μαρτίου 2017 δημιουργούν αξεπέραστα εμπόδια στη δημιουργία τμήματος β’ ξενης γλώσσας και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζουν μαθητές να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτήν που έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό, και ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες, όπως τονίζαμε από την αρχή στις συναντήσεις μας με τους αρμοδίους, προχώρησε στην έκδοση νέων οδηγιών που επιτρέπουν τη δημιουργία τμημάτων ξένης γλώσσας επιπλέον του αριθμού των τμημάτων γενικής παιδείας. Θεωρούμε θετική την εξέλιξη αυτή και αναμένουμε την οριστική απόσυρση της Υ.Α. όπως και της αντίστοιχης για την Π/θμια.

Επισημαίνουμε στους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μας ενημερώνουν για κάθε “περίεργη” διευθέτηση του θέματος από κάποιους Δ/ντες σχολείων.

 

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τη Β ́ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

 

Μετά από ερωτήματα που δέχτηκε η υπηρεσία μας για τη δημιουργία τμημάτων Β ́

Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, καλούνται όσες σχολικές μονάδες (Γυμνάσια) διαπιστώνουν

ότι, λόγω της εφαρμογής της με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β ́ 1171), υπάρχουν

μαθητές/τριες που θα υποχρεωθούν να αλλάξουν Β ́ Ξένη Γλώσσα να διαβιβάσουν μέσω

των οικείων Δ.Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης αίτημα παρέκκλισης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός μαθητών της τάξης

ή των τάξεων όπου εμφανίζεται το πρόβλημα, ο αριθμός των τμημάτων Γενικής Παιδείας,

καθώς και ο αριθμός μαθητών/τριών που έχουν επιλέξει την καθεμία γλώσσα (Γαλλικά και

Γερμανικά). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία του συστήματος

myschool, αλλιώς το αίτημα δε θα εξεταστεί.

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού εξετάσουν τα σχετικά αιτήματα και

διαπιστώσουν ότι πράγματι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο πλαίσιο

της ισχύουσας Υ.Α., παρακαλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο και να το

αποστείλουν στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης στο e-mail: spudonde@minedu.gov.gr το αργότερο μέχρι 04-10-2017.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ