ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ (APF FU GRÈCE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας (A.P.F FU GRÈCE), με έκπληξη διάβασε την πρώτη ανακοίνωση του Συντονιστικού Αναπληρωτών ΠΕ07 στο διαδίκτυο, στην οποία με τονισμένους χαρακτήρες αναφέρεται πως υπήρξε διάκριση εις βάρος της ειδικότητάς τους κατά την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών σε σχέση με την αντίστοιχη ειδικότητα των συναδέλφων μας και δικών σας αναπληρωτών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, την οποία διάκριση, πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε.
Να αναφέρουμε λοιπόν αντίστοιχα και τους αριθμούς αυτών των προσλήψεων ανά ξενόγλωσση ειδικότητα, τους οποίους δεν παρατηρήσαμε να παραθέτετε στην επιστολή σας για να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία αυτών των προσλήψεων και να επιβεβαιώνονται τα γραφόμενα.
Στις 5/9/2017 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας μόλις 9 (εννέα) !!!! προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας πλήρους ωραρίου για την Π/θμια που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν, όπως είναι πασιφανές, και όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις κενών – πλεονασμάτων ανά Δ/νση Εκπ/σης για να καλυφθούν τα κενά γαλλικής γλώσσας που υπάρχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες και βαθμίδες πανελλαδικά.
Αντιθέτως, έγιναν εβδομήντα δύο (72) προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ07 μειωμένου ωραρίου, που κάλυψαν κενά σε πάρα πολλές εκπαιδευτικές περιφέρειες κατά την α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών γενικής αγωγής.
Συμπέρασμα οι προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ05 ήταν σχεδόν μηδενικές και σε διδακτικές ώρες λιγότερες από το ¼, σε σύγκριση με αυτές των αναπληρωτών ΠΕ07,.
Σε ποια ακριβώς ευνοϊκότερη μεταχείριση αναφέρεται το Συντονιστικό Αναπλρωτών ΠΕ07, γιατί ο αριθμητικός συσχετισμός στις προσλήψεις των δύο ειδικοτήτων κλίνει υπέρ των εκπαιδευτικών ΠΕ07, καθώς είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι με μόλις 9 προσλήψεις ΠΕ05 καλύφθηκαν επαρκώς τα κενά σε ώρες γαλλικών!!!
Είναι πραγματικά κρίμα, προφανώς προς χάριν παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας εντυπώσεων και συγκεκριμένου κλίματος, που δεν αναφερθήκατε στην υπεροχή των προσλήψεων αναπληρωτών γερμανικής γλώσσας και σταθήκατε μόνο στον διορισμό ως πλήρους ωραρίου των συναδέλφων σας ΠΕ05, ενώ μιλάμε ΜΟΝΟ για πρόσληψη 9 αναπληρωτών Γαλλικών στους δύσκολους νομούς της Κρήτης και των Κυκλάδων.
Εν κατακλείδι, προσπαθώντας να κατανοήσουμε κατά το δυνατόν την αγωνία σας για εργασία που είναι δικαίωμα όλων των συναδέλφων αναπληρωτών που περιμένουν την επόμενη φάση προσλήψεων, ας μη δείχνουμε με το δάκτυλο μια μερίδα συναδέλφων μας, που δεν έχει εκ των πραγμάτων καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση, όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση, και ας συνταχτούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερους διορισμούς για όλους τους συναδέλφους μας αναπληρωτές ανεξαρτήτου ειδικότητας.
Για το Δ.Σ