ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF fu Grèce) εξετάζοντας την εικόνα που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων φάσεων αποσπάσεων διαπιστώνει πως ο αριθμός των συναδέλφων μας που μετακινήθηκαν παραμένει για μια ακόμη φορά εξαιρετικά μικρός.

Καθώς οι μεταθέσεις στον κλάδο μας είναι ελάχιστες τα τελευταία χρόνια και αφορούν σε ένα πολύ μικρό αριθμό συναδέλφων μας, ιδιαίτερα θίγονται οι υπηρετούντες στη Δ/θμια Εκπαίδευση, οι οποίοι ενώ διαθέτουν υψηλά μόρια που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 120 , δεν είναι δυνατό να βρεθούν κοντά στις οικογένειες τους και στο τόπο των συμφερόντων τους και μάλιστα σε καιρούς οξείας οικονομικής κρίσης.

Είναι πράγματι λυπηρό πως σε τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες συνάδελφοι μας με προσωπικά, οικογενειακά και σοβαρά προβλήματα υγείας παραμένουν σε καθεστώς υπηρεσιακής ομηρίας, καθώς οι αποσπάσεις που αιτούνται δεν ικανοποιούνται, ενώ και υψηλά μόρια συνολικής υπηρεσίας διαθέτουν και σοβαρούς λόγους αναφέρουν στις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ικανός αριθμός λειτουργικών κενών της ειδικότητάς μας στη Π/θμια και στη Δ/θμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ, αλλά και από αυτές των κατά τόπους Δ/νσεων Εκπ/σης.

Ζητούμε να προχωρήσετε και σε νέα φάση αποσπάσεων δείχνοντας την αρμόζουσα ευαισθησία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν σοβαρότατους λόγους υγείας και να επανεξετάσετε όλες τις αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων που ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, είναι απορίας άξιο πως δεν κατέστη δυνατό να μετακινηθούν μέχρι σήμερα.

Κλείνοντας αυτή την επιστολή, ζητάμε προσωπικά από εσάς κ. Υπουργέ και από τα ΚΥΣΠΕ- ΚΥΣΔΕ κατά την επόμενη φάση αποσπάσεων να ικανοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό των αιτούντων απόσπαση συναδέλφων μας, ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά γαλλικών,που εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να αρθεί επιτέλους η αδικία εις βάρος των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας, με μια πιο δίκαιη μεταχείριση τους και ταυτόχρονα να επωφεληθούν και οι μαθητές της παρουσίας τους στα σχολεία.

 

Για το ΔΣ

apospaseis