Τετάρτη 25.10.2017 – 14.00 μ.μ. (με διευκολυντικές στάσεις εργασίας) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Αναστασίου Τσόχα 15)

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) καλούν σε μαζική συμμετοχή τους συναδέλφους των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Κινητοποίηση των Συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για τη Β’ Ξένη Γλώσσα και το σύνολο των επειγόντων θεμάτων που αφορούν τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

Διεκδικούμε μεταξύ άλλων:

  • Άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Έκδοση Υ.Α. κατανομής των συσταθέντων οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και κατά προτεραιότητα οριστική-οργανική τοποθέτησή τους
  • Αναλογική μείωση διδακτικού ωραρίου με τον υπολογισμό της ώρας μετακίνησης των εκπαιδευτικών που μεταβαίνουν σε δεύτερη σχολική μονάδα, μέσα στην ίδια ημέρα, ως Διδακτικής
  • Άμεση νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου εργασίας των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07

 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙ!

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών (ΠΕ05) Γαλλικής και (ΠΕ07) Γερμανικής Φιλολογίας

ΚΑΛΕΣΜΑ