Ανακαλείται η απόσπαση της εκπαιδευτικού κ. Ψωμμά Νικολέττας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

ΕΓΓΡΑΦΟ