Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05, ως προσωρινή αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου, με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018: Ε’ Φάση

Η συνάδελφος καθηγήτρια ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνεται με κίτρινο γέμισμα.
Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.
Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδος εύχεται στην προσλαμβανόμενη συνάδελφο Καλή υπόλοιπη Σχολική Χρονιά!