ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕ05

Κατόπιν ερωτημάτων που δεχτήκαμε από μέλη μας εν αναμονή του ΦΕΚ απόδοσης των οργανικών θέσεων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενημερώνουμε:

Από το Εθνικό Τυπογραφείο παρέλαβαν χθες 22/05/2018 την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για δημοσίευση.

Ο κωδικός αριθμός δημοσιεύματος (ΚΑΔ) είναι 28895.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσουν γράφοντας τον παραπάνω κωδικό στη σελίδα αναζήτησης ΚΑΔ, οπότε θα δουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης κατανομής των οργανικών θέσεων Φ.28/81399/Δ1.

Η ανάκληση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι λόγω κάποιου λάθους ή λαθών στο αρχείο και δεν αφορά στην Υπουργική Απόφαση.
Οτιδήποτε άλλο γράφεται ή σχολιάζεται δεν ευσταθεί.

Για το Δ.Σ