ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Π.Ε. Ελλάδας (APFfuGrèce) πραγματοποίησαν συνάντηση με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το επίμαχο θέμα της Μοριοδότησης των Μεταταγμένων συναδέλφων μας  εν όψει των οργανικών-οριστικών τοποθετήσεων τους σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  μετά την έκδοση της με αριθ. Φ28/81399/Δ1/30-5-2018 (ΦΕΚ 19218) Υ.Α. με την οποία έγινε η κατανομή των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδου ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86, ΠΕ91 στην Π/θμια δυνάμει της παραγ. 11 του αρθρ. 82 του νόμου 4172/2013, καθώς και του εγγράφου με αριθμ. Πρωτ. 91986/Ε2/5-6-2018 της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και Δ.Ε. τμήμα Α΄, «Οδηγίες για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των ανωτέρω κλάδων σε σχολικές μονάδες της Π/θμιας Εκπ/σης».

Καθώς δεν κατέστη δυνατό να συναντήσουμε την προισταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ Εκπ/σης κ. Ι. Κορομπέλη λόγω προγραμματισμένης απουσίας της, απευθυνθήκαμε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ και ζητήσαμε άμεσαλόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, καθώς η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων βρίσκεται εν εξελίξει, προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, συνάντηση της οποίας η ημερομηνία θα μας κοινοποιηθεί από την γραμματεία του γραφείου του το προσεχές χρονικό διάστημα (λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο, όπως μας είπαν).

Η συζήτηση τελικά διεξήχθη με τον γραμματέα του γραφείου του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Δημήτρη Κρατημένο στον οποίο αφού εκθέσαμε την απαράδεκτη και άνιση μεταχείριση των συναδέλφων μας που  αφορά στην εξομοίωση του συνόλου των μορίων των υπηρετήσεων τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το δεδικασμένο που ισχύει μετά τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου της Θεσ/νίκης και τις νεότερες που δικαιώνουν ύστερα από δικαστική προσφυγή τους ακόμη έξι συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων, ζητήσαμε να υπάρξει άμεσα γενίκευση της οδηγίας με αριθμ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ Εκπ/σηςπρος όλες τις ΔιευθύνσειςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανελλαδικά, να σταματήσει επιτέλους το υπουργείο να κωφεύει στις διαμαρτυρίες και στις σωρρείες ενστάσεων των συναδέλφων του κλάδου μας και γενικότερα των συναδέλφων των νεοεισερχόμενων, μη προυφιστάμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια, καθώς δεν ισχύει το σκεπτικό του Π.Δ. 50/1996  για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς  (… «Επειδή, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, ως μονάδες που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους, πρέπει να θεωρηθούν εκείνες του τελευταίου μόνο χρονικού διαστήματος πριν από την μετάταξή τους » …. «Η μετατροπή των μονάδων μετάθεσης στις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους, γίνεται  με σκοπό να μη θιγούν υπέρμετρα  οι λοιποί εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης κατηγορίας Α/θμιας ή Β/θμιας, που θα δεχθεί τους μετατασσόμενους, που οφείλεται στην διαφορετική κατάταξη σε κατηγορίες των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμια εκπαίδευσηςΟπως όμως γνωρίζουμε ο ως άνωδικαιολογητικός λόγος  δεν συντρέχει σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται δεν παρεισφρέουν σε πίνακες άλλων.

Ο κ. Κρατημένος αφού μας ακούσε με την δέουσα προσοχή, μας ενημέρωσε ότι σήμερα από το πρωί ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και φάνηκε να ενστερνίζεται το σκεπτικό μας, καθώς όλη αυτή η κατάσταση προφανώς και θα έχει παρενέργειες στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, καθώς συνάδελφοι που έχουν απωλέσει πολύ μεγάλο αριθμό μορίων  και έχουν  βρεθεί σε δυσμενή θέση στους Πίνακες Μοριοδότησης των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, με το δεδικασμένο που ισχύει, θα δικαιωθούν αν προσφύγουν δικαστικά.

Μας ενημέρωσε επίσης ότι προς το παρόν, λόγω και του γεγονότος ότι σε κάποιες Διευθύνσεις  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των  οριστικών τοποθετήσεων, ισχύει ό,τι αναφέρεται στο Π.Δ.  50/1996, χωρίς να μας αποκλείσει την συμμόρφωση του ΥΠΠΕΘ στο διατακτικό των τελεσίδικων αποφάσεων της Δικαιοσύνης , καθώς όπως ανέφερε, είναι θέμα καθαρά πολιτικής απόφασης και δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει το ζήτημα στον γενικό γραμματέα του ΥΠΠΕΘ,  όπως και ότι θα τον ενημερώσει για τη συνάντησή μας και το αίτημα μας για το κατεπείγον της συνάντησης που ζητήσαμε.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολλογίας Π.Ε.  Ελλάδας (APFfuGrèce), από τις αρχές της διαδικασίας των ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (2013 έως και σήμερα), σε όλες τις συναντήσεις που είχε με  τους αρμόδιους φορείς και σε όλα τα Υπομνήματα που έχει καταθέσει μέχρι τώρα ,ως βασικό αίτημα του έχει την εύρεση λύσης με ρύθμιση του ΥΠΠΕΘ που να αφορά στις νεοεισερχόμενες ειδικότητες στην Π/θμια, όπως είναι ο κλάδος μας,  για το μείζον θέμα της μοριοδότησης για το οποίο το Υπουργείο πρέπει να σταματήσει πλέον να «στρουθοκαμηλίζει»  και να δώσει άμεσα δίκαιη λύση στo πλαίσιo της ευνομίας και της χρηστής διοίκησης, καθώς διαφορετικά ανοίγει, αν δεν έχει ήδη ανοίξει το κουτί της Πανδώρας από το οποίο θα προκύψουν σωρρεία δικαστικών προσφυγών.

Για το  Δ.Σ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ