ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.