Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων-OpenCourseWare (OCW)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προσκαλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουνκαι να εισαγάγουνεκπαιδευτικό περιεχόμενου ψηλής ποιότηταςστην πλατφόρμα SlideWiki. Αυτό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα έχει τη μορφή διαφανειών παρουσίασης και μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική κατάρτιση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή/και γενικότερα την  κοινωνία των πολιτών με τη συμβολή και συνεργασία ακαδημαϊκών, καθηγητών και εκπαιδευομένων με ειδικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν ανοικτό, προσβάσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο και πολυγλωσσικό υλικό με εφαρμογή του πληθοποριστικού μοντέλου (crowdsourcing).

Περιγραφή και στόχοι του προγράμματος SlideWiki

Το πρόγραμμα SlideWiki της ΕΕ είναι ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο που στοχεύει στην αξιοποίηση της σοφίας, της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας όλων για τη δημιουργία ποιοτικού και πλούσιου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Με το SlideWiki, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να συνεργάζονται σε διαφάνειες, διαγράμματα, ερωτήσεις αξιολόγησης και να οργανώνουν αυτό το περιεχόμενο σε πλούσιες και δομημένες παρουσιάσεις μαθημάτων.

Το πρόγραμμα SlideWiki ξεκίνησε το 2016 με 17 εταίρους από την Ευρώπη και τη Βραζιλία χρησιμοποιώντας ως βάση τη βραβευμένη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SlideWiki, με στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας μάθησης και διδασκαλίας μεγάλης κλίμακας αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνολογία, την αναγνώριση και ανίχνευση δεξιοτήτων και τη συνεργασία όλων.

Παρόμοια με το Wikipedia για εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, το SlideWiki επιτρέπει τη συνεργατική δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων OCW (προγράμματα σπουδών, παρουσιάσεις διαφανειών, δοκιμές αυτοαξιολόγησης, εικονογραφήσεις κ.λπ.). Με στόχο την αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου σε περισσότερες από 50 διαφορετικές γλώσσες  και με βελτίωση της μετάφρασης με συνεργατικό τρόπο και συνολικά την εμπλοκή-δέσμευση  και κοινωνική δικτύωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων γύρω από το περιεχόμενο.

Βραβεία

Οι πέντε ομάδεςπου θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές σε κάθε μια από τις παρακάτω τέσσερις  κατηγορίεςκαι θα πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις από την άποψη της ποιότητας του περιεχομένου και του αριθμού διαφανειών που καθορίζουν οι κριτές θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των 500 ευρώ. Δεδομένου ότι η εστίαση θα γίνει στην ποιότητα αλλά και την ποσότητα, οι ομάδες που θα δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και πολλές διαφάνειες, δηλ.>200, που θα εντυπωσιάσουν τους αξιολογητές, θα πάρουν « διπλό βραβείο», δηλ. θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των 1000 ευρώ.

Θα δοθούν 5 βραβεία για κάθε μίααπό τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση(5 βραβεία)
 2. Επαγγελματική κατάρτιση(5 βραβεία)
 3. Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (5 βραβεία)
 4. Ανοιχτή εκπαίδευση με γνώμονα την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών (5 βραβεία)

 

Τα εκπαιδευτικά υλικά τα οποία θα αναδειχθούν θα προστεθούν στον κατάλογο των εκπαιδευτικών περιεχομένων του slidewikiκαι οι συγγραφείς θα μπορέσουν να συνεχίσουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Διαδικασία ανταγωνισμού και απαιτήσεις:

Οι συμμετέχοντες συγγραφείς ή ομάδες συγγραφέων θα παράγουν περιεχόμενο στο SlideWiki, πληρώντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το περιεχόμενο και το στυλ που είναι ήδη διαθέσιμα στο SlideWiki θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Το περιεχόμενο που παράγεται από άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
 • Απαιτείται, όσο το δυνατόν περισσότερο, εστίαση σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
 • Το περιεχόμενο που παράγεται πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε να προέρχεται από πηγές ανοικτής άδειας (π.χ. με συγκατάθεση του αρχικού συγγραφέα).
 • Συμπεριλάβετε τουλάχιστον 60 διαφάνειες.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν την ετικέτα OECWC2018 στις διαφάνειές τους και να υποδεικνύουν σαφώς την στοχευμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ετικέτες: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ανώτερη εκπαίδευση, ή εκπαίδευση ευρύτερου κοινού-πολιτών. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αξιολογητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιολογούν τους παρεχόμενους πόρους.

Σημαντικές ημερομηνίες για τους συμμετέχοντες (2018):

 • Προθεσμία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού: 1 Οκτωβρίου
 • Τελική απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και του βραβείου: 1 Νοεμβρίου

Το χρηματικό έπαθλο θα μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του αρχηγού της ομάδας κάθε νικηφόρας ομάδας.

Πηγή:

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2017-2/702-diagonismos-anoikton-synergatikon-mathimaton-opencourseware-ocw

https://slidewiki.eu/2018/02/01/win-your-prize-opencourseware-competition-oecwc2018/