2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Εμπνεύστε, εμπνευστείτε, ενημερωθείτε, συζητήστε!

Αν έχετε υλοποιήσει με τους μαθητές σας μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ή διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, αξιοποιεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και η οποία αξίζει να δημοσιοποιηθεί και να δια- μοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία, μπορείτε να συμμετάσχετε στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δράσης «Συμμετέχω» του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και  Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».

Οι εκπαιδευτικοί «συμμετέχουν» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχών στον διαγωνισμό είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.

 

Η Δράση «Συμμετέχω» στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο να δημιουργούν και να αξιοποιούν εποικοδομητικά Ανοιχτούς Ψηφιακούς Εκπαιδευτικούς Πόρους στη διδακτική πρακτική τους και να μοιράζονται καλές Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΑΕΠ) (Open Educational Practices – OEPs). Υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης, επιτυχημένης δράσης του 2013-2015.

 

Μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μία διδακτική τεχνική η οποία εφαρμόστηκε σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, βασίζεται σε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους ή/και αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και περιβάλλοντα και διαμοιράζεται ελεύθερα.

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που είτε χρησιμοποιούν ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές, μαθησιακά αντικείμενα ή εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδακτική πρακτική τους, είτε αναπτύσσουν ψηφιακό υλικό, εφαρμόζουν, προσαρμόζουν ή αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ, συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και υλοποιούν από κοινού εργασίες και δραστηριότητες, υλοποιούν δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης όπου παράγουν ή αξιοποιούν ψηφιακό υλικό, και οι οποί- οι επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους συναδέλφους και να συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Ο διαγωνισμός στοχεύει:

  • Να εντοπίσει και να αναδείξει καλές και βέλτιστες Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν νέο ψηφιακό περιεχόμενο, να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες μέσα ή έξω από την τάξη τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους και να αναρτήσουν το ψηφιακό υλικό τους και τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές στα αντίστοιχα αποθετήρια.
  • Να προωθήσει την αξιοποίηση των διαθέσιμων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και των Πανελλήνιων Αποθετηρίων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» του ΥΠΠΕΘ καθώς και των άλλων υπηρεσιών του Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr).
  • Να δημιουργήσει μία ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και την εποικοδομητική αξιοποίησή του στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://i-participate.gr/