Ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Νέες αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2019-2019

Νέες αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Νέες αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχολικού έτους 2018-2019

Τα ονόματα των αποσπώμενων συναδέλφων σημειώνονται με κίτρινο γέμισμα.