Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019

Τα ονόματα των αποσπώμενων συναδέλφων σημειώνονται με κίτρινο γέμισμα.