Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018– 2019.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες: