Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 (10.00-14.00) | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος(Σίνα 31, Αθήνα)

Η επιμορφωτική ημερίδα είναι δωρεάν για τα μέλη του συνδέσμου που έχουν καταβάλει την συνδρομή του 2019.

Συμβολικό κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη(καθηγητές/φοιτητές άλλων ειδικοτήτων: 5 ευρώ).

Θα ακολουθήσει η παραδοσιακή κοπή της πίτας και η Τακτική Γενική Συνέλευση.