ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής, για το εξ αποστάσεως σεμινάριο της Διεθνούς Οργάνωσης ΓαλλοφωνίαςJeunes enseignants débutant dans l’action /JEDA»

 

 Η Διεθνής Οργάνωση Γαλλοφωνίας και το Πανεπιστήμιο της Ρουέν προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθυνόμενο σε καθηγητές γαλλικής γλώσσας που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, προσφέρεται δωρεάν και παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Η Ελλάδα είναι μία από τις δώδεκα (12) επιλεγείσες χώρες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μέσω οκτώ (8)συνολικά εκπαιδευτικών που πρέπει είναι κατά προτίμηση: α. στην αρχή της διδακτικής τους σταδιοδρομίας και β. απόφοιτοι ελληνικών Α.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι για το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας, οφείλουν να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο υποψηφιότητας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://crefeco.org/display.php?fr/Annonces/1035 με καταληκτική ημερομηνία την 25η Ιανουαρίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ