Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών), για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί ειδικότητας Γαλλικής-ΠΕ05, 1 πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2019: Δ’ Φάση

Οι συνάδελφοι καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.

Οι προσλαμβανόμενες οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης.