Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις 12 εκπαιδευτικών ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

Υπουργική Απόφαση Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2018-2019

(Οι μεταταχθέντες συνάδελφοι επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα)