Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μετατάξεις στη Διοίκηση 8 εκπαιδευτικών ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

ΦΕΚ 1018/7-6-2019

(Οι μεταταχθέντες συνάδελφοι επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα)