Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στον ΔΟΑΤΑΠ 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο ΙΚΥ 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο ΙΕΠ 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στον ΔΟΑΤΑΠ 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 2019-2020

Τα ονόματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό θα είναι ανοικτό από την Πέμπτη, 08-08-2019 έως και την Τρίτη, 13-08-2019, και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.