31.10 & 01.11.2019

Με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας και Πειραιά

Avec le soutien de Direction régionale de l’enseignement primaire d’Attique de l’est et des Directions régionales de l’enseignement primaire d’Athènes A’, B’, C’, D’ & du Pirée

Eγγραφές-Inscriptions :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2dtEPKjTycGSdLqLWZG2_ZBhMLmiyyQoSt3t3lcGKF9RQVg/viewform