Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται 6 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020: Β’ ειδική πρόσκληση

Οι συνάδελφοι καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.
Οι προσλαμβανόμενοι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.