Η Φιλοσοφική στην πόλη

Τραγουδώντας Γάλλους ποιητές

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 18:30

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα

Πρόγραμμα