Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνεται 1 εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ05 ως προσωρινή αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020: Γ’ ειδική πρόσκληση

Η συνάδελφος καθηγήτρια ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνεται με κίτρινο γέμισμα.
Η προσλαμβανόμενη συνάδελφος οφείλει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και θα τοποθετηθει με απόφαση της οικείας  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.