Το επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου μας θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 5/09/2020 με διαδικτυακά εργαστήρια και παρουσιάσεις βιβλίων των εκδοτικών οίκων. Δυστυχώς οι συνθήκες πανδημίας της COVID-19 που επικρατούν στη χώρα και ειδικά στην Αττική, καθιστούν απαγορευτική τη δια ζώσης έκθεση βιβλίου που παραδοσιακά κάθε χρόνο διοργανώνεται στο χώρο του Γαλλικού Ινστιτούτου, λόγω πρωτοκόλλου που απαγορεύει το συγχρωτισμό. Το πρόγραμμα που ακολουθεί αφορά εργαστήρια και παρουσιάσεις στα οποία θα πρέπει να κάνουν εγγραφή τα μέλη μας μέσω της ιστοσελίδας μέχρι και τη Δευτέρα 31/08/2020 λόγω περιορισμένων θέσεων σε ορισμένα εργαστήρια.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην επιλογή εργαστηρίων και παρουσιάσεων ώστε να μη συμπίπτουν χρονικά γιατί σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται δύσκολη η ομαλή ροή του προγράμματος και αποστερεί θέσεις από άλλους συναδέλφους.

Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και τη κατανόηση σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ