Ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τους συναδέλφους-μέλη του Συνδέσμου που παρακολούθησαν τις διαδικτυακές εισηγήσεις του 15ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε ότι η βεβαίωση παρακολούθησης θα αποσταλεί εντός αυτής της εβδομάδας με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει. Το ίδιο ισχύει και για την ονομαστική Βεβαίωση εισηγητή.

Από το Δ.Σ.