Διαμαρτυρία για την ανάθεση ωρών διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας σε άλλες ειδικότητες και για τη μη κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών ΠΕ05 κατά την γ´ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (APF FU Grèce) διαπιστώνει λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της γ´ φάσης προσλήψεων ότι πληθώρα κενών εκπαιδευτικών  ΠΕ05, παραμένουν σε όλη την επικράτεια. Το Υπουργείο Παιδείας καθυστερεί για μια ακόμη χρονιά να καλύψει εγκαίρως όλες τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων (από τη α´ φάση προσλήψεων) επιτρέποντας με αυτό το τρόπο να χάνονται διδακτικές ώρες της ειδικότητας μας και να υποβαθμίζεται το μάθημα της γαλλικής γλώσσας.

Είναι προφανές από τις ενημερώσεις των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των δύο βαθμίδων, αλλά και από καταγγελίες συναδέλφων που ο Σύνδεσμος μας δέχεται τόσο από σχολικές μονάδες της Αττικής όσο και της περιφέρειας, ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς της γαλλικής γλώσσας παραμένουν πολλές με συνέπεια οι μαθητές να μην διδάσκονται καθόλου ή να διδάσκονται με σημαντική καθυστέρηση την γλώσσα που επέλεξαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δ/νση Πρωτοβάθιας Αιτωλοακαρνανίας στη τελευταία φάση, από τα οκτώ διαπιστωμένα κενά καλύφθηκαν μόλις τα τέσσερα, και από τα δύο κενά της Διεύθυνσης  Δωδεκανήσου καλύφθηκε το ένα, αφήνοντας το Γυμνάσιο και Δημοτικό της Ν. Κάσου χωρίς εκπαιδευτικό ΠΕ05, παρότι τις προηγούμενες χρονιές υπήρξαν εκπαιδευτικοί του κλάδου μας  που υπηρέτησαν στο εν λόγω σχολείο.

Η καθυστέρηση κάλυψης των κενών πέρα από τις ολέθριες επιπτώσεις που έχει  για τους συνάδελφους μας που με προσωπικό κόστος κάλυψαν τις προηγούμενες χρονιές τα κενά ακόμη και σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και μάλιστα αναλαμβάνοντας υπηρεσία μετά από 3 και 4 μήνες από την έναρξη των μαθημάτων, χωρίς δυνατότητα προγραμματισμού της εργασιακής τους κατάστασης, άνεργοι και σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ανέχειας,  διαμορφώνει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τοπίο για την περαιτέρω υποβάθμιση της γαλλικής γλώσσας.

Όταν τα κενά δεν καλύπτονται από την πρώτη φάση, οι Δ/ντες Εκπαίδευσης κάνουν χρήση του δικαιώματος να εγκρίνουν αναθέσεις ωρών στους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ωράριο για συμπλήρωση, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο αποτέλεσμα τη γαλλική γλώσσα να καλούνται να «διδάξουν» εκπαιδευτικοί θετικών και άλλων επιστημών, ενώ δεν έχουν τέτοια δυνατότητα από τις αναθέσεις μαθημάτων των κλάδων τους και έτσι επί της ουσίας η διδασκαλία του μαθήματος καθίσταται άκυρη.

Ειδικά στη περίπτωση της Κάσου, είναι άξιο απορίας, γιατί  το Υπουργείο Παιδείας, ήδη από την α´ φάση τοποθετεί αριθμό εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας (ΠΕ04) που τους υπολείπονται τόσες ώρες κάλυψης  του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ώστε να τους ανατίθεται το ωράριο της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας ενώ θα μπορούσε να προβεί από την αρχή σε διορισμό εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων όπου θα υπήρχε και η δυνατότητα κάλυψης και του δημοτικού σχολείου που επίσης παραμένει χωρίς εκπαιδευτικό ΠΕ05.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, διαμορφώνεται η αντίληψη στους μαθητές ότι υπάρχουν μαθήματα που γίνονται και άλλα που πιθανά να γίνουν, μαθήματα που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα για να τα διδάξουν και μαθήματα που υφίστανται μόνο ως τίτλοι στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Δημιουργείται λοιπόν στρεβλή εικόνα της συνέχειας στη μάθηση και εγκαταλείπεται η προσπάθεια από τη πλευρά τους, ενώ δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπόλοιπους μαθητές της επικράτειας και στους οποίους αποστερείται το δικαίωμα στην απρόσκοπτη και επαρκή διδασκαλία του μαθήματος.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να προβεί άμεσα στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ05 γαλλικής γλώσσας, ώστε να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε πανελλαδική εμβέλεια και να αποστείλει άμεσα εκπαιδευτικό ΠΕ05 στη Κάσο για κάλυψη όλων των διδακτικών ωρών γαλλικής γλώσσας.

Καλούμε τον Διευθυντή  Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου αρχικά να μας απαντήσει βάση ποιων τυπικών προσόντων ανατέθηκε η διδασκαλία ξενόγλωσσου μαθήματος σε ειδικότητα ΠΕ04 που, όπως είναι γνωστό, δεν έχει ανάθεση τέτοιου μαθήματος.   Επιπρόσθετα να προβεί άμεσα σε επαναδιατυπώσει του αιτήματος για κάλυψη του λειτουργικού κενού που προκύπτει για εκπαιδευτικό ΠΕ05 για την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου της γαλλικής γλώσσας στην εν λόγω σχολική μονάδα.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να λάβει άμεσα θέση για το φαινόμενο που παρατηρείται τόσο στη Κάσο όσο και σε άλλες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 γαλλικής γλώσσας.

 

Για το ΔΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ