Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται προσλήψεις 187 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής, 99, στην Πρωτοβάθμια, εκ των οποίων 89 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 10 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, και 88 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Ονομαστικός πίνακας αναπληρωτών ειδικότητας ΠΕ05 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2021-2022

Οι συνάδελφοι καθηγήτριες και καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.

Οι προσλαμβανόμενες και προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021. Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.