Μετά την ολοκλήρωση του 16ου Σεμιναρίου του Συνδέσμου μας, Παρασκευή 10/09/2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση .  Προκειμένου να τεθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου. Καλούμε όλες τις συναδέλφους και τους συναδέλφους να εγγραφούν μαζικά στον APF και να λάβουν ενεργά μέρος στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftG-tt5QNqtsEq5knidKPDjhTJ2n4bB8vNT3utUv1V0d8MkQ/viewform?usp=sf_link

Τόσο οι εγγραφές όσο και η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων μπορούν να γίνουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας apf.gr. Τα μέλη μας που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μπορούν  να βάλουν υποψηφιότητα αλλά και να ψηφίσουν σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα διασφαλίζει τόσο την ταυτοπροσωπία τους όσο και την ανωνυμία τους.

Οι οδηγίες για τη διαδικασία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και θα αποσταλούν εκ νέου και με μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών μας

Για το Δ.Σ