ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ επαναλαμβάνεται και θα διεξαχθεί την

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17.00

σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webEX.

Ημερήσια  διάταξη :

  • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  • Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ.
  • Οικονομικός απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο.
  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας και συζήτηση και αποφάσεις για τη μελλοντική δράση του Συνδέσμου.
  • Τροποποίηση Καταστατικού (σύμφωνα με το άρθρο 18 παραγραφο 3 του ισχύοντος καταστατικού, για την παραπάνω τροποποίηση απαιτείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με παρουσία των ½ συν ένα του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων).
  • Προκήρυξη και διενέργεια για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΣ του Συνδέσμου.
  • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα παραλάβει τις υποψηφιότητες και θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Σ.

Υστερα από την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής (Παρασκευή), θα διεξαχθούν την επομένη (Σάββατο) οι εκλογές σε πραγματικό χρόνο από τις 11.00 έως 15.00, μέσω της πλατφόρμας «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Ερευνας.

·                     Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Συνδέσμου, δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα για το 2021 τακτικά μέλη.  Για την πληρωμή της συνδρομής σας μετά την 7η Σεπτεμβρίου και για να σας παραχωρηθεί δικαίωμα ψήφου πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό πληρωμής στο info@apf.gr μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου.

·                     Υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΣ, μπορείτε να καταθέσετε στην παρακάτω φόρμα εγγραφής

https://docs.google.com/forms/d/1c7jk0TbaJZRnucuhoX8uTqTCVRoVWXsnkldS_XUuh3w/edit

·                     Επίσης, υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες μπορείτε να καταθέσετε την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, εντός των ορίων που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.

·                     Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εκλογών και την άσκηση του εκλογικού σας δικαιώματος στην πλατφόρμα «ΖΕΥΣ», θα σας δοθούν και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και θα τις βρείτε και εδώ.