Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται προσλήψεις 2 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Ονομαστικός πίνακας αναπληρωτών ειδικότητας ΠΕ05 σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2021-2022 (Β’ Φάση)

Οι συνάδελφοι καθηγήτριες ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.

Οι προσλαμβανόμενες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021. Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.