Μετά την  ολοκλήρωση των προσλήψεων των αναπληρωτών καθηγητών κατά την Γ’ Φάση, διαπιστώθηκε, ότι έγιναν ελάχιστοι διορισμοί εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής. Ο Σύνδεσμος των Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας-Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας έχει γίνει αποδέκτης πολλών μηνυμάτων προερχόμενα από συναδέλφους, απ’ όλη την επικράτεια, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην ειδικότητα ΠΕ05, τα οποία δεν καλύφθηκαν ούτε και σε αυτήν τη φάση.

Γίνονται εκ μέρους μας, όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιον λόγο δεν προχώρησε το Υπουργείο σε άμεση κάλυψη των κενών, και για το πώς μπορεί να εξευρεθεί λύση το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας  για το σχολικό έτος 2021-2022 κάτι που θα συμβάλει στη  σταθεροποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος σε όλα τα σχολεία.

Για το ΔΣ