Κατάθεση υπομνήματος στο Υπουργείο Παιδείας με τις θέσεις του APF-FU

Για να διαβάσετε το Υπόμνημα με τις θέσεις του APF που κατατέθηκε, στο πλαίσιο της συνάντηση...

Continue reading