Εξετάσεις - Ανακοινώσεις - Θέματα - Νομοθεσία

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (APF-fu-Grèce)
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας APF-fu Grèce θα ήθελε να υπενθυμίσει τα εξής:
Η Γαλλική γλώσσα είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που εισήχθη στην ελληνική εκπαίδευση επίσημα, το 1836 και
παραμένει μέχρι και σήμερα η πρώτη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά
την Αγγλική, η οποία είναι υποχρεωτική.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου και για τις δύο βαθμίδες, το
52,30% των μαθητών επέλεξε τη Γαλλική γλώσσα μεταξύ των άλλων προτεινόμενων γλωσσών, κατά μία σχεδόν
μονάδα περισσότερο από το 2020. Σημειωτέον δε, ότι το ποσοστό επιλογής της Γαλλικής γλώσσας στα
δημοτικά σχολεία ανέρχεται σε 56,80%, σχεδόν τρεις μονάδες περισσότερο από ό,τι το 2020.

Οι καθηγητές της Γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προώθηση και τη
διδασκαλία μίας από τις μεγάλες παγκόσμιες γλώσσες και υπενθυμίζουν τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας
που υπάρχουν εδώ και δύο αιώνες μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και οι οποίοι έχουν πλέον φτάσει σ’
ένα εξαιρετικό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης.