Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συνδρομή και τυχόν προμήθεια ενημερωτικών εντύπων;

Το μέλος του Συνδέσμου που έχει καταβάλει τη συνδρομή του, θα μπορεί να υπαναχωρήσει από την επιθυμία του για να παραμείνει μέλος του Συνδέσμου εντός 14 ημερών από την αποδεδειγμένη καταβολή του ποσού της συνδρομής στην Τράπεζα, με απλή δήλωσή του, που θα απευθύνεται προς το επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συνδέσμου, δηλώνοντας απλά ότι υπαναχωρεί και ότι επιθυμεί την επιστροφή του χρηματικού ποσού της συνδρομής, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, και επισυνάπτοντας την απόδειξη καταβολής της συνδρομής, ως επίσης και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού της τράπεζάς του ώστε να του πιστωθεί το ποσό αυτό. Η κάθε συνδρομή ανεξάρτητα από το πότε θα καταβληθεί θα θεωρείται ότι καλύπτει μόνο το τρέχον έτος της καταβολής της από 1/1/ έως 31/12 και θα καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη και όχι αναλογικά με τους μήνες που επέρχονται της καταβολής της έως το τέλος του έτους. Παράδειγμα: Ακόμα και εάν καταβληθεί τον Σεπτέμβριο μήνα του έτους 2023 θα καταβάλλεται ολόκληρη και όχι μειωμένη, δηλαδή αναλογικά μόνο για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2023 και θα ισχύει  μέχρι την 31/12 του ιδίου έτους (2023), δηλαδή θα είναι πάντα ημερολογιακή κατ΄ έτος. Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος προβεί σε δημιουργία και εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων ή εντύπων ή άλλων αντικειμένων τα οποία απαιτούν μια επιπλέον ενισχυτική συνδρομή  του μέλους που επιθυμεί να τα προμηθευτεί προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της κατασκευής τους, ομοίως το μέλος θα μπορεί να υπαναχωρήσει με τον ίδιο παραπάνω τρόπο εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους υπό την προϋπόθεση ότι τα βιβλία ή έντυπα θα επιστρέφονται στη σφραγισμένη συσκευασία παραδόθηκαν.