Οι Καθηγητές Γαλλικών διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία εδώ και αιώνες. Ακόμη και το 1670 οι νέοι μάθαιναν τα γαλλικά μέσα στα σχολεία θρησκευτικών ταγμάτων όπως των Ιησουιτών στην Νάξο. Μετά την δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους που αναγνωρίστηκε επίσημα το 1830 και για 40 χρόνια δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για τα προσόντα που είχαν οι καθηγητές γαλλικών. Θα πρέπει να αναμένουμε το διάταγμα της 15ης Αυγούστου 1868 το οποίο απευθυνόμενο σε όσους επιθυμούν να γίνουν καθηγητές, τους προσκαλεί να καταθέσουν τίτλους σπουδών ή άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη γνώση γαλλικών. Στην περίπτωση που δεν είχαν διπλώματα, έπρεπε να παρουσιαστούν σε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου που γνώριζαν καλά γαλλικά.

Το Κράτος δημιουργεί επιτροπές επί τούτου αποτελούμενες από πανεπιστημιακούς , από καθηγητές των σχολείων και υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους. Η αποστολή τους έγκειται στο να οργανώσουν εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις αποτελούνταν από γραπτή και προφορική δοκιμασία, μία ορθογραφία και μία μετάφραση. Τα διατάγματα του 1885 και 1892 ορίζουν ότι οι κάτοχοι μπακαλορεά γαλλικού, βέλγικου ή ελβετικού λυκείου έχουν το δικαίωμα να γίνουν καθηγητές γαλλικών.

Προς το τέλος του 19ου αιώνα (1887), οι καθηγητές γαλλικής είναι Έλληνες σε ποσοστό 60,4% και ξένοι σε ποσοστό 39,6% ενώ η αναλογία ανδρών γυναικών είναι 80, 4 για τους άνδρες και 19,6% για τις γυναίκες. Τον 20ο αιώνα ένας νόμος που φτάνει αργοπορημένα(2246/1920) προβλέπει την ίδρυση ενός ιδρύματος- σχολής που να προορίζεται για την επιμόρφωση διάρκειας τεσσάρων ετών των καθηγητών της γαλλικής γλώσσας.

Πριν από αυτό, το Γαλλικό Ινστιτούτο ανοίγει επίσημα τις πόρτες του, το φθινόπωρο του 1907 με το όνομα Σχολείο πρωτοβάθμιας διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας- αποκλειστικά για αγόρια!- για να μετονομαστεί αργότερα διαδοχικά σχολείο (σχολή) Ζιφάρ, Ινστιτούτο γαλλικών σπουδών και έπειτα Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πολλοί καθηγητές γαλλικής υπήρξαν παλιοί μαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το Τμήμα Γαλλικών Γραμμάτων και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών θα ιδρυθεί το 1954, πολύ αργά σε σχέση με την ιστορία που είχε το σχολικό γνωστικό αντικείμενο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άρχισε να λειτουργεί στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1954-1955 στο εσωτερικό του Ινστιτούτου Ξένων γλωσσών και Λογοτεχνιών. Από την δημιουργία αυτών των δύο τμημάτων και μετά, καλά καταρτισμένοι καθηγητές στελεχώνουν τις θέσεις των καθηγητών γαλλικής των ιδιωτικών και δημοσίων ιδρυμάτων.

Στα τέλη του 20ου και αρχές 21ου αιώνα η ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας θα επιτρέψει την εισαγωγή ενός αξιόλογου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Διδακτικής της Γαλλικής γλώσσας προοριζόμενο στους ήδη πτυχιούχους των Πανεπιστημίων.