ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Με νέα εγκύκλιο (Αρ Πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021) που καθορίζεται για το νέο έτος η δήλωση προτίμησης τμημάτων Β’ Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία, αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά η ασυνέχεια λόγων και πράξεων από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η ανωτέρω εγκύκλιος προβλέπει ότι οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα όποια κατακτά την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη και δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεικτών παράλληλων τμημάτων και για τις δύο γλώσσες γαλλικά-γερμανικά δυνατότητα που παρείχε ο ελάχιστος αριθμός 12 μαθητών/τριών, για το σχηματισμό τμήματος Β’ Ξένης Γλώσσας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών, η γλώσσα που θα διδαχθούν θα είναι αυτή, για την οποία θα υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της Διεύθυνσης.

Παρότι ως εκπαιδευτικοί γαλλικής γλώσσας είχαμε την ελπίδα ότι η υπάρχουσα πολιτική ηγεσία είχε κατανοήσει σε βάθος -μια και είχε παρέμβει κοινοβουλευτικά ως αντιπολίτευση-  τη σημασία και τη σπουδαιότητα της συνέχειας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποιημένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το δημόσιο σχολείο, το σχολείο δηλ. του 92% του μαθητικού πληθυσμού, αποφασίζεται για ακόμη μια φορά να θυσιαστεί η ουσιαστική διδασκαλία και η παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος, σε λογιστικές προσθαφαιρέσεις εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι συνέπειες από αυτή την «μικρή» φαινομενικά αλλαγή – παράλειψη τμήματος της προηγούμενης εγκυκλίου, θα επιφέρουν αλλαγές τύπου domino τόσο στους μαθητές και το προγραμματισμό των οικογενειών τους, όσο και στους εκπαιδευτικούς του εν λόγω μαθήματος.

Για τους μαθητές

Με τη ρύθμιση αυτή εξαναγκάζεται ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, να ξεκινήσουν δεύτερη ξένη γλώσσα που δεν επέλεξαν λόγω μιας ακόμη και οριακής πλειοψηφίας της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας, δημιουργούνται αποκλειστικά γαλλόφωνα ή γερμανόφωνα σχολεία (ακόμη και γαλλόφωνες και γερμανόφωνες περιοχές ανά την επικράτεια) παρά την ύπαρξη μεγάλου και ικανού αριθμού δηλώσεων της άλλης γλώσσας καταστρατηγώντας τα μαθησιακά δικαιώματα και υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη γνώση.

Έτσι λοιπόν, θα συνυπάρχουν μαθητές που διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους άρα έχουν και το κίνητρο ουσιαστικής μάθησης, και μαθητές που θα εξαναγκαστούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν, γεγονός που καταργεί την έννοια της επιλογής και δημιουργεί ανομοιογενή τμήματα, αρνητικό μαθησιακό και παιδαγωγικό κλίμα.

Με αυτές τις ρυθμίσεις εντείνονται οι άνισες συνθήκες εκπαίδευσης μια και θα υπάρχουν μαθητές που θα διδαχθούν μία ξένη γλώσσα όχι με βάση την επιλογή που φαινομενικά προβλέπεται αλλά με βάση το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (ειδικά στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές) και έτσι απεμπολείται η εμπιστοσύνη της ελληνικής οικογένειας στην αποτελεσματικότητα και το σχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, όπως και στις δεσμεύσεις της Πολιτείας.

Για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας

Ο τρόπος συγκρότησης τμημάτων Δεύτερης Ξένης γλώσσας που προβλέπει αιφνιδιαστικά η  εγκύκλιος, θα λειτουργήσει άμεσα  σε βάρος της υπηρεσιακής κατάστασης  εκπαιδευτικών ΠΕ05 σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών δεν θα παρέχει εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της Γαλλικής γλώσσας για το οποίο διορίστηκε και κατέχει οργανική θέση αλλά θα εξαναγκάζεται στην υποχρεωτική, ακόμη και αποκλειστική ανάθεση πολλών και διαφορετικών διδακτικών ή/και άλλων αντικειμένων (π.χ.: Ευέλικτη Ζώνη, Σίτιση και Όμιλοι Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην απογευματινή ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Θα οδηγηθούν εκτός εκπαίδευσης εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, που εργάζονται εδώ και 15 και πλέον έτη ως αναπληρωτές, καθώς η συγκρότηση τμημάτων θα καθορίζεται -ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές- και με βάση τις οργανικές θέσεις της κάθε περιοχής. Είναι πραγματικά εμπαιγμός η αναφορά στην εγκύκλιο ότι εάν μέχρι την 1η Οκτώβρη δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχτηκε, τότε οι μαθητές θα διδάσκονται πάλι τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός στην περιοχή, τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο διορίζει αναπληρωτές σε «φάσεις», που φτάνουν μέχρι τον Μάρτιο.

Διεκδικούμε:

– Άμεση απόσυρση της εγκυκλίου.

– Επαναφορά της ελεύθερης επιλογής β’ ξένης γλώσσας από τους μαθητές χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Να μην αποκλείεται κανένας μαθητής από την ξένη γλώσσα, που επιθυμεί.

– Σχεδιασμός και υλοποίηση πλαισίου για να αποκτήσει συνέχεια η διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας από τάξη σε τάξη αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα με στόχο τη πιστοποιημένη ξενόγλωσση εκπαίδευση με την ολοκλήρωση των σπουδών στο  δημόσιο σχολείο.

– Οργανικές θέσεις  με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως σήμερα εκφράζονται με τα εκατοντάδες κενά ΠΕ05.

 Καλούμε

– την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε άμεση συνάντηση με τους επιστημονικούς συλλόγους των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας και καθορισμό εκ νέου της επίμαχης εγκυκλίου.

– τη ΔΟΕ και τους συλλόγους εκπαιδευτικών Α/θμιας να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς Β’ ξένης γλώσσας μέσα από τη καταγγελία της επίμαχης εγκυκλίου που θέτει σε αμφισβήτηση την υπηρεσιακή κατάσταση των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Για το ΔΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

AGIR ET ŒUVRER ENSEMBLE

L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire, créée en 1975, déploie son action dans les domaines de la promotion, du développement et de la diffusion de la langue ainsi que de la culture françaises. Le soutien des professeurs de français en Grèce est également une de ses missions primordiales

L’ASSOCIATION

À LA UNE

Διαδικτυακή Ημερίδα «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»

Διαδικτυακή Ημερίδα «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»

Πρόσκληση στη διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές»Λήψη Πρόγραμμα και περιλήψεις Ημερίδας «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και...

ACTUALITÉS

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.apf.gr  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ -...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.apf.gr  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ -...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

Υ.ΠΑΙ.Θ: Μεταθέσεις 166 εκπαιδευτικών ειδικότητας Γαλλικής ΠΕ05, 51 στην Πρωτοβάθμια και 115 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2021

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021 Οι συνάδελφοι καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται 23 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ήτοι 2 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 6 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ APF-FU, APLF-DU ΚΑΙ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.  ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]

{"type":"block","srcClientIds":["58cec78e-6607-4713-9492-ceebb7674224"],"srcRootClientId":""}Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86...

FORMATION

Bureaux de l'Association

Siège social et bureaux : 38-40, rue Zoodochou Pigis, 106 81 Athènes-Grèce,
Tél-Fax : +30 211 40 33 508
Couriel : info@apf.gr

Bureau à l' IFA

31, rue Sina 106 80 – Athènes, au 3e étage de l’IFA
Tél. : +30 210 33 98 737
Fax : +30 210 33 98 737
Couriel : info@apf.gr
Secrétariat : permanence le mercredi de 11h00 à 16h00